TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH HƯNG THỊNH NĂM 2022

tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản thuộc tập đoàn Hưng Thịnh

Cần tuyển gấp 𝟐𝟎𝟎 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐢𝐧𝐡 về hợp tác tại Sàn Đông Sài Gòn- 𝐓𝐚̣̂𝐩 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡. Với vị thế là một Tập đoàn Bất Động Sản TOP đầu của thị trường Việt Nam cùng hệ sinh thái Bất Động Sản đa dạng, mỗi năm cung cấp ra thị trường từ 6.000 – 10.000 […]